UPDATE TIÊU CHUẨN ANSI/ESD2020-2021

Discussion in 'Tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20' started by admin, 01/10/2021.

Tags:
 1. admin

  admin Administrator

  Các phiên bản trước đây: 1999,207,2014 và phiên bản mới nhất sẽ được update là ANSI/ESD2020-2021. Hãy cùng xem những nội dung nào được thay đổi và cập nhật trong bài viết dưới đây:
  Nội dung chính được update:
  A. -Định nghĩa
  B. -Ngoại lệ
  C. -Đánh giá chất lượng đầu vào
  D. -Đánh giá tuân thủ
  E. -Hạng mục : Nối đất, cách điện, vật dẫn không được nối đất…..
  F. -Đóng gói


  A. Định nghĩa

  - Isolated conductor: Vật dẫn điện có điện trở từ điểm tiếp xúc với linh kiện nhạy cảm tĩnh điện (ESDS) tới dây đất trên 1.0x10e9 Ohms.
  - Worksurface: Khu vực làm việc có các đối tượng nhạy cảm tĩnh điện.

  B. Ngoại lệ

  Những tài liệu hoặc phần không đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn phải được tóm tắt trong chương trình kiểm soát tĩnh điện.
  C. Đánh giá chất lượng đầu vào
  - -Bằng chứng đánh giá đầu vào phải là Test report. Datasheet không được chấp nhận.
  - Điện trở sàn/ giày không phải là bằng chứng cho đánh giá chất lượng đầu vào.
  - Dữ liệu đánh giá đầu vào phải bao gồm: Phương pháp đo, kết quả đo và giới hạn cho phép, điều kiện môi trường khi test và khu vực đánh giá.
  - Không sử dụng dữ liệu đánh giá tuân thủ của giày/sàn để sử dụng làm dữ liệu đánh giá đầu vào.
  - Không yêu cầu phải đánh giá lại đối với đánh giá chất lượng đầu vào.

  [​IMG]

  Dùng dữ liệu đánh giá đầu vào theo STM97.1 và STM97.2 cho hệ thống nối đất cho người

  D. Đánh giá tuân thủ
  Bổ sung thêm bảng 4: Yêu cầu cho Packing
  E. Hạng mục : Nối đất, cách điện, vật dẫn không được nối đất…..
  Nối đất
  - Hệ thống nối đất không yêu cầu bắt buộc phải đánh giá tuân thủ. Chủ cần có xác nhận đầu vào là đáp ứng yêu cầu. Nếu hệ thống nối đất có trạng bị GFCI thì không cần.
  Cách điện
   • Điện trường xung quanh ESDS phải nhỏ hơn 5000V/m hặc 125V/in.   • Vật cách điện được đo ở trạng thái thông thường trong khu vực EPA. Không chấp nhận kết quả đo bằng cách cọ sát liên tục. Điện áp phải nhỏ hơn 125V/in
  Vật dẫn điện không được nối đất
  Nên sử dụng Voltmeter loại tiếp xúc để đo.
  Loại bỏ tiêu chuẩn STM4.2 khỏi tiêu chuẩn S2020

  Đo điện trở tới dây nối đất để xác định xem có phải vật dẫn không được nối đất không?
  Nếu vật dẫn điện không được nối đất không tiếp xúc trực tiếp với ESDS thì coi nó như vật cách điện.

  F. Packaging
  Bổ sung bảng 4 vào tiêu chuẩn.
  Tiêu chuẩn S2020-2021 sẽ được update chính thức vào tháng 10/2021.
  Systech sẽ update các nội dung này vào chương trình đào tạo và tư vấn ESD cho các nhà máy tại Việt Nam.


  [​IMG]


  Đăng ký để nhận thêm các thông tin, bài viết về ESD hữu ích khác.
  Người viết: DũngNT
  Phone: 0382379788
  Email: dungnt@systech.vn   
  Loading...

Chia sẻ