KHỬ TĨNH ĐIỆN TRONG KHU VỰC NGUY HIỂM, NHIỀU DUNG MÔI

Discussion in 'Bàn về công nghệ khử tĩnh điện' started by nguyen hung, 05/03/2019.

 1. nguyen hung

  nguyen hung New Member

  Khử tĩnh điện trong khu vực in, nhiều dung môi là rất quan trọng, chỉ một tia lửa điện nhỏ sẽ dễ gây ra hậu quả lớn.

  trong quá trình hoạt động in bao bì, tĩnh điện sinh ra chủ yếu do ma sát giữa các vật liệu màng và ma sát giữa màng với trục. Nếu không có giải pháp kiểm soát tĩnh điện một cách hợp lý thì tĩnh điện sẽ tăng cao. trong một mức nào đó sẽ phát sinh tia lửa điện. trong môi trường in, nhiều dung môi bay hơi dễ bắt cháy thì đó là mội rủi ro rất lớn. ngoài ra, tĩnh điện sẽ làm chất lượng in thấp, mực dễ bị "kéo râu" làm tăng sản phẩm lỗi.

  Có những giải pháp kiểm soát tĩnh điện trong khu vực nguy hiểm như:
  - chổi khử tĩnh điện (loại dùng trong môi trường nguy hiểm, có thể vệ sinh bằng dung môi)
  - thanh khử tĩnh điện (được chứng nhận ATEX - chống cháy nổ)
   

  Attached Files:

  Loading...

Chia sẻ