Bài 7: TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT CHỐNG TĨNH ĐIỆN

Discussion in 'Tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20' started by Dũng BK, 04/01/2018.

 1. Dũng BK

  Dũng BK Member

  7 TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM SOÁT CHỐNG TĨNH ĐIỆN
  Nội dung chính ANSI/ESD S20.20 đưa ra những yêu cầu quản lí và yêu cầu kỹ thuật cần thiết để xây dựng thành công chương trình kiểm soát chống tĩnh điện. Những nội dung cơ bản bao gồm:
  • Hệ thống nối đất/Nối đất đẳng thế.
  • Nối đất cho con người
  • Khu vực bảo vệ chống tĩnh điện
  • Đóng gói
  • Đánh dấu
  Những yêu cầu kỹ thuật được nói rõ hơn trong các nội dung phía sau. Ba nguyên tắc chính trong chương trình kiểm soát chống tĩnh điện bao gồm:

  A. Tất cả các thành phần dẫn điện, truyền dẫn tĩnh điện bao gồm cả con người phải được kết nối với hệ thống đất hoặc khung, vỏ . Việc kết nối này tạo ra một hệ đẳng thế, giảm thiểu phát sinh ESD.

  B. Tất cả các việt liệu không truyền dẫn được tĩnh điện nhưng không thể loại bỏ trong khu vực bảo vệ chống tĩnh điện ( VD: như công đoạn đó yêu cầu cách điện), có thể phát sinh tĩnh điện mà không thể loại bỏ được bằng cách đối đất thì cần sử dụng Ionizer để trung hòa.

  C. Việc vận chuyển các linh kiện ESDS ở ngoài khu vực EPA, cần sử dụng bao gói chống tĩnh điện. Trong khu vực EPA thì bao gói có tính chất phát sinh tĩnh điện thấp và truyền dẫn được tĩnh điện là đủ để bảo vệ tĩnh điện. Bên ngoài khu vực EPA thì cần thêm tính chất shielding. Ví dụ túi nhôm, túi Metalize. Tham khảo bộ tiêu chuẩn ANSI/ESD S541.


  Người viết: EchBK
  email:
  tiendung.hust@gmail.com
   
  Last edited by a moderator: 18/04/2018
  dungpvbk and DucNV_Systech like this.
  Loading...

Chia sẻ