Tiêu chuẩn

Bộ tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20 Tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20 là tiêu chuẩn phổ biến nhất hiện nay. Phần lớn các công ty trên thế giới cũng đang xây dựng và triển khai chương trình kiểm soát chống tĩnh điện tại nhà máy mình theo tiêu chuẩn này! Tiêu chuẩn chính là S20.20 việc tuân thủ tiêu chuẩn này giúp kiểm soát tĩnh điện cho những nhà máy có các công đoạn kiểm soát tĩnh điện dưới 100V HBM, 200V CDM và 35 V kim loại cách điện,Các tiêu chuẩn vệ tinh được xây dựng trên tiêu chuẩn S20.20 Các bộ tài liệu này là có bản quyền và phải mất phí nên mình không thể chia sẻ ở đây. Nếu có nhu cầu các bạn có thể liên hệ trực tiếp Web của ESDA: Home » EOS/ESD Association, Inc. hoặc liên hệ mình để nhận được sự hỗ trợ nhé! ANSI/ESD S1.1-2013 Vòng đeo tay-Wrist Straps ANSI/ESD STM2.1-2013 Quần áo ANSI/ESD STM3.1-2015 Ionizer ANSI/ESD SP3.3-2016 Thực hành đánh giá tuân thủ đối với Ionizer ANSI/ESD SP3.4-2016 Thực hành đánh giá tuân thủ đối với Ionizer- kích thước nhỏ ANSI/ESD STM4.1-2017 Kiểm tra điện trở bề mặt ANSI/ESD STM4.2-2012 Kiểm tra khu vực làm việc ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2017 Đánh giá mức độ nhạy cảm của linh kiện với mô hình phóng tĩnh điện HBM ANSI/ESD SP5.1.3-2017 Đánh giá mức độ nhạy cảm của linh kiện với mô hình phóng tĩnh điện HBM ANSI/ESD STM5.2-2012 Đánh giá mức độ nhạy cảm của linh kiện với mô hình phóng tĩnh điện MM ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2014 Đánh giá mức độ nhạy cảm của linh kiện với mô hình phóng tĩnh điện CDM ANSI/ESD SP5.4.1-2017 Đánh giá mức độ nhạy cảm tĩnh điện của linh kiện IC- CMOS/BiMOS Latch-up ANSI/ESD STM 5.5.1-2016 Đánh giá mức độ nhạy cảm của linh kiện – Transmission Line Pulse (TLP) ANSI/ESD SP5.6-2009 Đánh giá mức độ nhạy cảm của linh kiện – Human Metal Model (HMM) ANSI/ESD S6.1-2014 Nối đất ANSI/ESD STM7.1-2013 Kiểm tra sàn ANSI/ESD S8.1-2017 Ký hiệu về ESD ANSI/ESD STM9.1-2014 Kiểm tra vật tư đeo chân ANSI/ESD SP10.1-2016 Thực hành đánh giá máy móc tự động (AHE) ESD ADV11.2-1995 Đánh giá nạp tĩnh điện do cọ sát tiếp xúc ANSI/ESD S11.4-2012 Túi chống tĩnh điện ANSI/ESD STM11.11-2015 Kiểm tra điện trở bề mặt vật liệu dạng tấm ANSI/ESD STM11.12-2015 Kiểm tra điện trở khối của vật liệu dạng tấm ANSI/ESD STM11.13-2018 Kiểm tra điện trở điểm tới điểm ANSI/ESD STM11.31-2012 Kiểm tra mức độ chống tĩnh điện của túi chống tĩnh điện ANSI/ESD STM12.1-2013 Kiểm tra điện trở của ghế ANSI/ESD S13.1-2015 Kiểm tra điện trở và điện áp rò rỉ đối với mỏ hàn ANSI/ESD SP15.1-2011 Kiểm tra điện trở nội tại đối với găng tay và bao ngón ANSI/ESD S20.20-2014 English Chương trình kiểm soát chống tĩnh điện S20.20 ESD ADV53.1-1995 Tư vấn đối với xây dựng khu vực làm việc đảm bảo ESD ANSI/ESD STM97.1-2015 Kiểm tra điện trở kết nối giữa người và sàn ANSI/ESD STM97.2-2016 Kiểm tra điện áp phát sinh giữa người và sàn ANSI/ESD S541-2008 Tiêu chuẩn đánh giá đối với vật liệu đóng gói chống tĩnh điện ESD ADV1.0-2017 Chú thích- Diễn giải ESD TR1.0-01-01 Báo cáo kỹ thuật vòng đeo tay ESD TR2.0-01-00 Báo cáo kỹ thuật trong việc cân nhắc phát triển quần áo chống tĩnh điện ESD TR2.0-02-00 Báo cáo kỹ thuật đánh giá ảnh hưởng do tĩnh điện trên quần áo gây ra ESD TR3.0-01-02 Báo cáo kỹ thuật về phương pháp thay thế để đánh giá ionizer ESD TR3.0-02-05 Báo cáo kỹ thuật trong việc lựa chọn ionizer ESD TR4.0-01-02 Báo cáo kỹ thuật về bề mặt làm việc và phương pháp nối đất ESDA/JEDEC JTR001-01-12 Báo cáo kỹ thuật đánh giá mức độ nhạy cảm của linh kiện ESD TR7.0-01-11 Báo cáo kỹ thuật đánh giá sàn chống tĩnh điện ESD TR10.0-01-02 Báo cáo kỹ thuật các vấn đề trong việc đo và kiểm soát tĩnh điện trong máy móc tự động hóa đối với linh kiện có mức nhạy nhỏ hơn 100V ESD TR13.0-01-99 Báo cáo kỹ thuật đối với điện áp rò rỉ từ đầu mỏ hàn ESD TR18.0-01-14 ESD Association Technical Report for ESD Electronic Design Automation Checks ESD TR20.20-2016 Báo cáo kỹ thuật xây dựng chương trình kiểm soát tĩnh điện S20.20 ESD TR25.0-01-16 Báo cáo kỹ thuật đánh giá mức độ nhạy cảm của bản mạch -CBE ESD TR55.0-01-04 Báo có kỹ thuật hướng dẫn và đánh giá cho phòng sạch ESD TR50.0-02-99 Báo cáo kỹ thuật cho vật có điện trở cao ESD TR50.0-03-03 Báo cáo kỹ thuật cho việc nén điện áp tĩnh điện và năng lượng tĩnh điện ESD TR53-01-18 Báo cáo kỹ thuật đánh giá tuân thủ chương trình kiểm soát chống tĩnh điện. Người viết: EchBK Contact: tiendung.hust@mmail.com ESD E-Commerce Phone: 01632953518

Các tiêu chuẩn của ESDA

Chia sẻ